ارسال شده در تاریخ :

banu979

کمیته بانوان دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری مدیریت تربیت‌بدنی دانشگاه  دومین دورهمی ورزشی سال 1397 ویژه همکاران خانم در دانشگاه فردوسی مشهد را برگزار می‌کند

از تمام همکاران خانم دعوت به عمل می‌آید این در این دورهمی که همراه با صرف صبحانه می‌باشد شرکت نمایند.

دورهمی در تاریخ سه‌شنبه 13 آذرماه 1397 از ساعت 7:30 الی 8:30 صبح در محل سالن کوثر پردیس دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد.

ضمناً سرویس برای همکاران خانم در ساعت 7:15 مقابل سازمان مرکزی دانشگاه  آماده انتقال همکاران خانم تا سالن کوثر می‌باشد.

آخرین اخبار