ارسال شده در تاریخ : سه‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷

mohandeskh

این رویداد با رویکرد پاسخگویی به چالش‌های فناورانه صنعت در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود

محورهای رویداد:

حفاظت کاتدی

بازدارنده‌های خوردگی

انتخاب مواد

پوشش و رنگ

خوردگی دمای بالا و اکسیداسیون

هوشمند سازی دستگاه‌های کنترل خوردگی

تلفن دبیرخانه: 05138944775 - 05138944774

سایت  رویداد:

http://www.minon.ir/

 

 

 

 

آخرین اخبار