اخبار دانشگاه

بازدید رایزن کشاورزی سفارت هلند در ایران و هیئت همراه از دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

بازدید رایزن کشاورزی سفارت هلند در ایران و هیئت همراه از دانشکده کشاورزی...

دکتر قبول مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه و امور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه فردوسی مشهد در این دیدار که هیئتی مرکب از رایزن کشاورزی سفارت هلند، متخصص بین‌المللی سیب‌زمینی از دانشگاه واخنینگن هلند، مهندس یکتا کارآفرین عرصه کشاورزی و صنایع غذایی و دو تن از کارشناسان کانون سیب‌زمینی ایران حضور داشتند، با معرفی جایگاه ممتاز بین الملی دانشگاه فردوسی مشهد در ایران و منطقه به برخی از همکاری‌های بین‌المللی دانشگاه فردوسی مشهد با...

پذیرش دانشجو
تحصیل در دانشگاه
دانشگاه برای جامعه
تور مجازی
کتابخانه مرکزی
تقویم آموزشی